Diensten voor de strategische alignering van bedrijven

De taal van de strategie begrijpen, visie ontwikkelen, missie, strategie, governance, COBIT5,
strategische doelstellingen A-Z aligneren en vertalen, koppelen van transformatie en strategie, koppelen van business en IT