Portefeuille- en capaciteitsbeheersdiensten

Investeringen matchen met doelstellingen, ROI maximaliseren bij een bepaalde risicoappetijt,
risico afwegen tegen prestaties, capaciteitsplanning, resource management