שירותי ניהול תיק לקוח וניהול יכולת

התאמת השקעות ליעדים, מקסום יחס תשואה להשקעה ברמה מסוימת של העדפת סיכון, איזון סיכון כנגד ביצוע, תכנון יכולת, ניהול משאבים