השירותים שלנו

חסות ברמת מועצת המנהלים ומנהלים בכירים, ייעוץ למנהלי ניסיון בכירים, מנהיגות תאגידית, אסטרטגיה, ענייני תכנון וביצוע, שילוב של מיזוג…
משימות ביצוע עסקי בכל הרמות: מנהלי ניסיון בכירים, הנהלה בכירה והנהלה בדרג ביניים, השגת יעדים אסטרטגיים, ניהול הקיים ובניית העתיד,…
שיפורים לטווח ארוך, שנויים מבניים, תכניות שינוי, ניהול שינוי, בכל דרגות הניהול ומהגדול לקטן וההיפך, יצירת מודל ADKAR (מודעות, רצון…
שיפורים לטווח הקצר, העברת ערך, העלאת האיכות והבשלות, שימוש טוב יותר בטרנספורמציה עסקית, משרדי ניהול פרויקטים ומרכזי מצוינות, ייעול…
הבנת שפת האסטרטגיה, פיתוח חזון, משימה, אסטרטגיה, פיקוח, COBIT5 (הערת המתרגמת: סוג של מסגרת עבודה), מערך ותרגום של יעדים אסטרטגיים…
חדשנות אסטרטגית, מתודולוגיות חדשנות, הגדרת התהליך של הגיית רעיונות
התאמת השקעות ליעדים, מקסום יחס תשואה להשקעה ברמה מסוימת של העדפת סיכון, איזון סיכון כנגד ביצוע, תכנון יכולת, ניהול משאבים
ניהול מורכב של תכנית ופרויקט בסביבות תפעוליות, משרדי ניהול פרויקטים
מומחיות של ITILv3 באסטרטגיה, תכנון, מעבר, תפעול, שיפור שירות מתמשך
ניהול המשכיות עסקית בשותפות עם RealBCP