שירותי ניהול תכנית ופרויקט

ניהול תכנית: פיקוח, תכנון אסטרטגי, תוצאות רבעוניות, ניהול פיננסי

ניהול פרויקט: מתפעל של PRINCE2, עריכת כלים של PPM   

ניהול מורכב של תכנית ופרויקט בסביבות תפעוליות, משרדי ניהול פרויקטים