שירותי התייעלות עסקית

שיפורים לטווח הקצר, העברת ערך, העלאת האיכות והבשלות, שימוש טוב יותר בטרנספורמציה עסקית, משרדי ניהול פרויקטים ומרכזי מצוינות, ייעול אנשים, תהליכים, טכנולוגיה, ארגון, נתונים, מידע ותקשורת, שיטת CMMI (הערת המתרגמת: שיטה להערכת היכולת והבגרות של תהליכים)