שירותי טרנספורמציה עסקית

שיפורים לטווח ארוך, שנויים מבניים, תכניות שינוי, ניהול שינוי, בכל דרגות הניהול ומהגדול לקטן וההיפך, יצירת מודל ADKAR (מודעות, רצון, ידע, יכולת, אכיפה) ו- Buy-in (רכישת מניות) בעזרת בעלי העניין, ניהול תכנית ופרויקט, טרנספורמציה דיגיטלית, מודרניזציה עסקית, טרנספורמציה עסקית ושל המשרד