שירותי ניהול לתקופת ביניים

משימות ביצוע עסקי בכל הרמות: מנהלי ניסיון בכירים, הנהלה בכירה והנהלה בדרג ביניים, השגת יעדים אסטרטגיים, ניהול הקיים ובניית העתיד, הפעלה וביצוע של שילוב מיזוג ורכישה