שירותי ייעוץ לניהול

חסות ברמת מועצת המנהלים ומנהלים בכירים, ייעוץ למנהלי ניסיון בכירים, מנהיגות תאגידית, אסטרטגיה, ענייני תכנון וביצוע, שילוב של מיזוג ורכישה, מזעור סיכון, יצירת ערך, ארגון מחדש ובניה מחדש, ייעוץ/אימון להנהלה בכירה והנהלה בדרג ביניים, ארכיטקטורת ארגון ותחום